Jiří Šimek

První pracovní uplatnění Jiří našel ještě za studií jako odborný editor právního informačního systému Beck-online. Po škole nastoupil na Obvodní soud pro Prahu 9 jako asistent soudce (justiční čekatel). V průběhu soudní praxe se úspěšně účastnil mezinárodní soutěže justičních čekatelů a mladých soudců, vyjížděl na zahraniční výměnné pobyty a prohluboval své schopnosti v oblasti litigace. Po úspěšném složení justiční zkoušky v roce 2016 se vydal zužitkovat své zkušenosti do advokacie pod značkou „Advokátní.NET“, kde se dále specializuje na implementaci ochrany osobních údajů, spory z nekalé soutěže a zajišťování právního servisu internetovým společnostem. Jiří je odborníkem na spornou agendu, ochranu osobních údajů i právo IT.

Kontakty

jiri.simek@advokatni.net (PGP klíč)

+420 721 339 611

Zaměření
Sporná agenda
Nekalá soutěž
Ochrana osobních údajů

Praxe

2015 - 2017

Obvodní soud pro Prahu 9
asistent soudce na civilním oddělení

2012 - 2015

Obvodní soud pro Prahu 9
asistent soudce na trestním oddělení

2008 - 2012

C.H. Beck
editor právního informačního systému Beck-online


Vzdělání

2012 - do současnosti

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
doktorské studium (Ph.D.), zaměření: ochrana přímých zahraničních investic v EU a řešení sporů z nich

2006 - 2012

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
magisterské studium práva a právní vědy

2005 - 2006

Masaryk University in Brno
Právnická fakulta


Jazyky

angličtina

čeština

NEZÁVAZNÁ SCHŮZKA ZDARMA