Eric Witt

Eric je bikulturní advokát - člen Pařížské advokátní komory a Advokátní komory státu Connecticutu. Zajišťuje právní poradenství a zastupování jednotlivcům i podnikům ve věcech s francouzským a americkým prvkem. Jeho vzdělání, odborná příprava a praktické zkušenosti v systému anglo-amerického i kontinentálního práva mu poskytují hluboký vhled do právních, psychologických, jazykových a kulturních překážek, kterým zahraniční osoby a podniky pravidelně čelí v USA a Francii.

Kontakty

eric.witt@advokatni.net (PGP key)

+420 731 634 482

Zaměření
Startupy
Imigrace
Arbitráž

Praxe

2006 - do současnosti

Advokátní kancelář WITT
rozvoj a řízení kanceláře

2005 - 2006

Advokátní kancelář COLLARD
právo obchodních společností a lékařská pochybení

2004 - 2005

Advokátní kancelář Leroux Brin Moraine
právo obchodních společností a pracovní právo

2002 - 2003

Advokátní kancelář Jobard-Chemla
arbitráž

2001 - 2002

Advokátní kancelář Moquet Borde et Associés
právo obchodních společností


Členství v komorách

2002 - do současnosti

Pařížská advokátní komora

1999 - do současnosti

Advokátní komora státu Connecticut


Vzdělání

1994 - 1995

Université de Paris II Assas
Právnická fakulta
program DSU v obchodním právu

1991 - 1994

University of North Carolina Chapel Hill
Právnická fakulta
juris doctor

1985 - 1990

University of Michigan
B.A. ve francouzštině a B.M.A. v hudebním skladatelství, Cum laude
magisterský titul v oboru právo a právní věda


Jazyky

Angličtina

Francouzština

Portugalština

NEZÁVAZNÁ SCHŮZKA ZDARMA