David Štamberk

David získal první zkušenosti s advokacií již při studiích, když v roce 2007 nastoupil do advokátní kanceláře Glatzova & Co. Následně absolvoval několik studijních i pracovních pobytů v zahraničí, působil ve státní správě i institucích EU, aby se opět vrátil k advokátní profesi. Od roku 2016 působí pod značkou advokátní.NET. Zaměřuje se na IT právo a spornou agendu z oborů občanského, obchodního a autorského práva. Má zkušenosti s problematikou ochrany soukromí na internetu.

Kontakty

david.stamberk@advokatni.net (PGP klíč)

+420 777 679 827

Zaměření
Sporná agenda
IT právo
Autorské právo

Praxe

2014 - 2015

Advokátní kancelář Šikola a partneři
mezinárodní advokátní kancelář zaměřující se na energetické právo

2013 - 2014

Ministerstvo spravedlnosti ČR
odbor legislativní
příprava legislativy zejména v oblasti civilního práva procesního se zaměřením na insolvenční právo

2012 - 2013

Soudní dvůr Evropské unie
působení na pozici právníka-lingvisty

2011 - 2012

Advokátní kancelář prof. JUDr. Aleše Gerlocha, Csc.
bývalý děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, uznávaný odborník na ústavní právo
praxe advokátního koncipienta

2008 - 2010

PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s působností v regionu střední a východní Evropy


Zahraniční stáže

2016

Soudní dvůr Evropské unie
kancelář soudkyně prof. JUDr. Ireny Pelikánové, DrSc.


Vzdělání

2012 - současnost

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
doktorské studium (Ph.D.), zaměření: ochrana přímých zahraničních investic v EU a řešení sporů z nich

2016

Lucemburská univerzita
Fakulta práva, ekonomie a financí
hostující doktorand, zaměření: ochrana přímých zahraničních investic v EU a řešení sporů z nich

2004 - 2011

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
magisterské studium práva a právní vědy, zakončeno obhajobou anglicky psané diplomové práce: The Judiciary – Europa’s (il)legitimate Child?

2007 - 2008

Burgundská univerzita
Fakulta práva a sociálních věd
zaměření: francouzské občanské a obchodní právo, evropské právo


Jazyky

angličtina

francouzština

čeština

NEZÁVAZNÁ SCHŮZKA ZDARMA