Právo pro inovace

Jsme advokáti s moderním přístupem k profesi. Poskytujeme komplexní právní servis podnikatelům i nepodnikatelům v nejrůznějších životních situacích. Naší specialitou je přitom právo ICT a s ním související obory, jako je ochrana duševního vlastnictví. Vzhledem k naší jazykové vybavenosti jsme vždy připraveni poskytnout Vám právní služby i ve věcech se zahraničním prvkem.

Kromě advokátů prezentovaných přímo na stránkách Advokátní.NET spolupracujeme s řadou specialistů pro nejrůznější oblasti, s kterými vás v případě potřeby rádi propojíme. Jde nám o to klientům poskytovat právní služby kvalitně dostupně a flexibilně. Synergického efektu dosahujeme též širokým uplatňováním moderních informačních technologií. Činíme tak jak při komunikaci mezi sebou, tak i s klienty (tzv. online advokacie). Vždy přitom ale ctíme advokátní tajemství a ochranu osobních údajů. Naší prioritou je proto využívání moderních technologií tak, aby tuto ochranu nenarušovaly, ale naopak posilovaly.

Tímto dosahujeme významných časových úspor na obou stranách a odbourávání potřeby cestovat. Vše je vedeno základní myšlenkou hospodárnosti tak, abychom mohli klientům nabídnout co nejlepší poměr kvalita/cena. Při určování ceny našich služeb jsme ochotni zohlednit i jiná než ryze ekonomická kritéria. V odůvodněných případech (např. u startupů) je proto možné se s námi domluvit na zvláštních podmínkách spolupráce. Jedinou naší vizitkou je kvalitně odvedená práce a spokojený klient.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Nezávazná schůzka zdarma

S čím Vám můžeme pomoci

Náš tým

Jiří Šimek
advokát
Jiří je odborníkem na spornou agendu, nekalou soutěž a ochranu osobních údajů. Zajišťuje komplexní právní servis internetovým společnostem a dalším subjektům z oboru IT. Zkušenosti nabyl též při působení v českém soudnictví. Kromě češtiny hovoří také plynně anglicky.
LinkedIn
David Štamberk
advokát
David se zaměřuje na spornou agendu z oborů občanského, obchodního a autorského práva. Má zkušenosti s působením u Soudního dvora EU a se zastupováním klientů z odvětví IT a energetiky. Věnuje se ochraně soukromí na internetu. Hovoří plynně anglicky a francouzsky.
LinkedIn
Tomáš Elbert
advokát
Tomáš se zaměřuje na právo obchodních společností, závazkové právo a pracovní právo. Dlouhodobě se zajímá o právo informačních technologií, zejména e-commerce a problematiku DLT (kryptoměny a blockchain). Hovoří plynně anglicky a dorozumí se německy.
LinkedIn
Sylvie Řeháčková
of counsel

Sylvie se zaměřuje na právo duševního, zejména průmyslového vlastnictví a právo nekalé soutěže. Zkušenosti a znalosti získala kromě Česka také ze zahraničí, především ve španělsky hovořících zemí, na které se ve své praxi zaměřuje. Hovoří plynně anglicky a španělsky.

LinkedIn

ZAMĚŘENÍ

ICT právo

ICT právo je pro nás srdcovou záležitostí a konkurenční výhodou. Řada našich klientů působí právě v odvětví ICT. Těmto klientům poskytujeme komplexní právní servis šitý na míru. Staráme se jim o řádné nastavení právních vztahů se zaměstnanci a subdodavateli, aby byla ošetřena zejména jejich majetková práva k softwarovým produktům, které dále nabízejí. Stejně tak jsou naším denním chlebem licenční, servisní či distributorské smlouvy. Naším cílem je tyto vztahy nastavit tak, aby byl klient ušetřen případných sporů. Pokud se jim přesto nelze vyhnout, jsme připraveni hájit jeho zájmy v soudních či jiných řízeních.

Smluvní a korporátní agenda

Poskytujeme komplexní právní servis, který se soustředí na etablované e-commerce společnosti i startupy. Provedeme Vás procesem zakládání obchodních společností i družstev, následnými změnami, převody i zánikem. Zabezpečíme po právní stránce běžné fungování společností i náročnější transakce jako jsou přeměny společností, restrukturalizace a likvidace. Zajistíme potřebná oprávnění i zápisy do příslušných registrů, seznámíme vás s relevantní regulací konkrétní podnikatelské činnosti a poradíme vám s konkrétními otázkami včetně ochrany práv duševního vlastnictví.

Ochrana spotřebitele

Řešíme problémy při reklamaci zboží i vrácení peněz za neodborně, nedostatečně, nebo jinak vadně poskytnuté služby (např. pobytové zájezdy). Zabýváme se problematikou ochrany před nezákonnými podmínkami v rámci formulářových smluv (smlouvy s bankami, pojišťovnami, poskytovateli energií či telekomunikačních služeb). Zastupujeme klienty, kteří se stali obětí nátlaku, manipulativních nebo podvodních praktik obchodníků. Současně máme zkušenosti s nastavováním vnitřních procesů obchodníku v rámci reklamačních řízení.

Insolvence a exekuce

Poskytujeme právní služby jak dlužníkům, tak i věřitelům. Připravíme a podáme za Vás insolvenční návrh či přihlášku pohledávky. Zastoupíme Vás ve věřitelských orgánech i při incidenčních sporech. Zajistíme exekuci Vašich pohledávek a bude-li to potřeba, budeme Vás hájit před exekutorem.

Litigace a ochrana základních lidských práv

Zastupování v běžných sporech před soudy ČR je samozřejmostí a je naším denním chlebem. Mimo to jsme připraveni hájit Vaše práva i prostřednictvím stížnosti k Ústavnímu soudu ČR nebo Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Mezinárodní obchod a ochrana investic

Poskytujeme právní poradenství v obchodních záležitostech s mezinárodním prvkem, a to jak ve vztahu k členským státům EU, tak i k nečlenským zemím. Poskytujeme právní poradenství ve věcech volného pohybu kapitálu na vnitřním trhu EU a ochrany zahraničních investic na základě příslušných mezinárodních dohod.

NEZÁVAZNÁ SCHŮZKA ZDARMA

Novinky

Právnická snídaně: uzavírání smluv v IT

Kurz je určen pro IT profesionály, právníky a manažery odpovědné za nákup software. Přednáška a následná diskuze s networkingem budou […]

Strukturování security tokenů v České republice

Bitcoin a jím nastartovaný hype kolem technologie blockchain a obecně kolem distributed ledger technologií (DLT) znamenal doposud zejména obrovský boom […]

Investiční soudní systém v dohodách EU

Spory zahraničních investorů s hostitelskými státy jsou tradičně řešeny prostřednictvím tzv. investičních arbitráží. Poté, co EU získala na základě Lisabonské […]

See all our news

Reference