Právo pro inovace

Jsme advokáti s moderním přístupem k profesi. Poskytujeme komplexní právní servis podnikatelům i nepodnikatelům v nejrůznějších životních situacích. Naší specialitou je přitom právo ICT a s ním související obory, jako je ochrana duševního vlastnictví. Vzhledem k naší jazykové vybavenosti jsme vždy připraveni poskytnout Vám právní služby i ve věcech se zahraničním prvkem.

Kromě advokátů prezentovaných přímo na stránkách Advokátní.NET spolupracujeme s řadou specialistů pro nejrůznější oblasti, s kterými vás v případě potřeby rádi propojíme. Jde nám o to klientům poskytovat právní služby kvalitně dostupně a flexibilně. Synergického efektu dosahujeme též širokým uplatňováním moderních informačních technologií. Činíme tak jak při komunikaci mezi sebou, tak i s klienty (tzv. online advokacie). Vždy přitom ale ctíme advokátní tajemství a ochranu osobních údajů. Naší prioritou je proto využívání moderních technologií tak, aby tuto ochranu nenarušovaly, ale naopak posilovaly.

Tímto dosahujeme významných časových úspor na obou stranách a odbourávání potřeby cestovat. Vše je vedeno základní myšlenkou hospodárnosti tak, abychom mohli klientům nabídnout co nejlepší poměr kvalita/cena. Při určování ceny našich služeb jsme ochotni zohlednit i jiná než ryze ekonomická kritéria. V odůvodněných případech (např. u startupů) je proto možné se s námi domluvit na zvláštních podmínkách spolupráce. Jedinou naší vizitkou je kvalitně odvedená práce a spokojený klient.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Nezávazná schůzka zdarma

S čím Vám můžeme pomoci

Náš tým

Jiří Šimek
advokát
Jiří je odborníkem na spornou agendu, nekalou soutěž a ochranu osobních údajů. Zajišťuje komplexní právní servis internetovým společnostem a dalším subjektům z oboru IT. Zkušenosti nabyl též při působení v českém soudnictví. Kromě češtiny hovoří také plynně anglicky.
LinkedIn
David Štamberk
advokát
David se zaměřuje na spornou agendu z oborů občanského, obchodního a pracovního práva. Má zkušenosti s působením u Soudního dvora EU a se zastupováním klientů z odvětví IT a energetiky. Věnuje se ochraně soukromí na internetu. Hovoří plynně anglicky a francouzsky.
LinkedIn
Tomáš Elbert
advokát
Tomáš se zaměřuje na právo obchodních společností, závazkové právo a pracovní právo. Dlouhodobě se zajímá o právo informačních technologií, zejména e-commerce a problematiku DLT (kryptoměny a blockchain). Hovoří plynně anglicky a dorozumí se německy.
LinkedIn
Sylvie Řeháčková
of counsel

Sylvie se zaměřuje na právo duševního, zejména průmyslového vlastnictví a právo nekalé soutěže. Zkušenosti a znalosti získala kromě Česka také ze zahraničí, především ve španělsky hovořících zemí, na které se ve své praxi zaměřuje. Hovoří plynně anglicky a španělsky.

LinkedIn

ZAMĚŘENÍ

Smluvní a korporátní agenda

Poskytujeme komplexní právní servis, který se soustředí na etablované e-commerce společnosti i startupy. Provedeme Vás procesem zakládání obchodních společností i družstev, následnými změnami, převody i zánikem. Zabezpečíme po právní stránce běžné fungování společností i náročnější transakce jako jsou přeměny společností, restrukturalizace a likvidace. Zajistíme potřebná oprávnění i zápisy do příslušných registrů, seznámíme vás s relevantní regulací konkrétní podnikatelské činnosti a poradíme vám s konkrétními otázkami včetně ochrany práv duševního vlastnictví.

Pracovní právo

V pracovněprávních věcech zastupujeme jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Připravíme pro Vás na míru pracovní smlouvy i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Poskytneme poradenství týkající se změn pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení), návratu zaměstnance po skončení překážek v práci (rodičovská, mateřská dovolená apod.) a ukončení pracovního poměru. Připravíme pro Vás vnitřní pracovněprávní předpisy, včetně compliance programů, a zajistíme kvalifikované vedení pracovněprávních sporů.

Ochrana spotřebitele

Řešíme problémy při reklamaci zboží i vrácení peněz za neodborně, nedostatečně, nebo jinak vadně poskytnuté služby (např. pobytové zájezdy). Zabýváme se problematikou ochrany před nezákonnými podmínkami v rámci formulářových smluv (smlouvy s bankami, pojišťovnami, poskytovateli energií či telekomunikačních služeb). Zastupujeme klienty, kteří se stali obětí nátlaku, manipulativních nebo podvodních praktik obchodníků. Současně máme zkušenosti s nastavováním vnitřních procesů obchodníku v rámci reklamačních řízení.

Insolvenční právo

Poskytujeme právní služby jak dlužníkům, tak i věřitelům. Připravíme a podáme za Vás insolvenční návrh či přihlášku pohledávky. Zastoupíme Vás ve věřitelských orgánech i při incidenčních sporech.

Litigace a ochrana základních lidských práv

Zastupování v běžných sporech před soudy ČR je samozřejmostí a je naším denním chlebem. Mimo to jsme připraveni hájit Vaše práva i prostřednictvím stížnosti k Ústavnímu soudu ČR nebo Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Mezinárodní obchod a ochrana investic

Poskytujeme právní poradenství v obchodních záležitostech s mezinárodním prvkem, a to jak ve vztahu k členským státům EU, tak i k nečlenským zemím. Poskytujeme právní poradenství ve věcech volného pohybu kapitálu na vnitřním trhu EU a ochrany zahraničních investic na základě příslušných mezinárodních dohod.

NEZÁVAZNÁ SCHŮZKA ZDARMA

Novinky

Investiční soudní systém v dohodách EU

Spory zahraničních investorů s hostitelskými státy jsou tradičně řešeny prostřednictvím tzv. investičních arbitráží. Poté, co EU získala na základě Lisabonské […]

See all our news

Reference